Michiel Thijsse

Michiel is vader, grootvader en partner.

In zijn professionele, liefdes- en andere relaties, heeft hij veel over zichzelf geleerd, en daarmee ook veel over wat er allemaal in de wisselwerking tussen mensen kan gebeuren.

Door zijn optimistische natuur kan hij in elke situatie positieve kanten ontdekken en anderen daarin meenemen, waardoor ze hun levenskracht tot bloei kunnen brengen.

Hij geniet als mensen gaan stralen, en als hij daaraan kan bijdragen.

Achtergrond

Van origine weg- en waterbouwkundig ingenieur en bedrijfskundige heeft Michiel bijna 30 jaar zowel bij de overheid als in de particuliere sector aan water- en wegenbouwprojecten gewerkt, als projectmanager en consultant.

Daarnaast is hij zich sinds 2000 steeds meer gaan verdiepen in wat mensen drijft in hun leven, en is hij opgeleid in effectieve intuïtie, energetisch herstel en coaching en counseling. Na enkele jaren praktijkervaring, onder meer in het trainen van mensen in het stoppen van hun chronische stressresponsen, is hij in 2016 zijn eigen onderneming Subliem Leven gestart.

Zijn favoriete ingrediënten voor een subliem leven zijn stevigheid, vrijheid, verbinding en sprankeling.