Onderdelen van de jobcoaching zijn begeleiding bij de introductie bij de werkgever, het inwerken, structureren en uitvoeren van het werk, het omgaan met lastige situaties, de thuissituatie (als die belemmerend is voor het werk). Indien gewenst kan ook de werkgever gecoacht worden.

In werksituaties kunnen autoriteitsconflicten ontstaan. De bedoeling is om mensen en organisaties daarvan vrij te maken, om een emotioneel, mentaal en fysiek gezond werkklimaat te behouden.

Kwaliteiten en diversiteit

Werknemers kunnen hun specifieke persoonlijke kwaliteiten veel beter gebruiken, en daarmee ook meer waarde voor de organisatie hebben, als ze zich met bewustzijn van hun eigen verantwoordelijkheid, vrij ontplooien.

De visie van Subliem Leven is dat mensen gedijen in diversiteit. Het streven is om organisaties te helpen die te verruimen en op die manier verder te groeien.

Wil je meer informatie?