Corporate coaching

Als jobcoach begeleid ik mijn cliënten bij aspecten zoals de introductie bij de werkgever, het inwerken, structureren en uitvoeren van het werk, het omgaan met lastige situaties, de thuissituatie (als die belemmerend is voor het werk). Zo nodig coach ik ook de werkgever.

Omgaan met autoriteit

In elke organisatie kunnen mensen geconfronteerd worden met autoriteitsconflicten. Deze komen vaak voort uit verborgen angst, en kunnen ongezonde emotionele, mentale en fysieke gevolgen hebben.

Mijn doel is om mensen en organisaties te helpen zich hiervan vrij te maken, terwijl ze tegelijkertijd ontvankelijk en open-minded blijven of worden.

Potentieel uitbreiden

In mijn visie gedijen mensen in diversiteit. In organisaties is de ‘corporate identity’ het gedragskader, waarbinnen werknemers opereren. Hoe zou het zijn om de corporate identity te verruimen met maximale diversiteit?

Professionals die zich met behoud van hun eigen verantwoordelijkheid(sbesef) vrij ontplooien, kunnen hun persoonlijke kwaliteiten veel beter benutten, waar ook de organisatie zijn voordeel mee doet.

Ik wil werknemers en organisaties graag helpen om op die manier te groeien.

Wil je meer informatie?